Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rode Jānis (# 1901–1914) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Pēc izcelsmes zemnieks.

Nodarbojies ar kolportāžu.  1905 26. decembrī pirmajā Latvijas kolportieru  sapulcē Rīgā ievēlēts dibināmās kolportieru biedrības statūtu izstrādes komisijā.

1907 atvēris grāmatu un attēlu veikalus Rīgā Tērbatas ielā 33/35 un Marijas ielā 71. 1908 veikals ar bibliotēku Tērbatas 33 pārgājis Eduarda Rozīša īpašumā, bet veikals Marijas ielā 71 R. īpašumā saglabājies līdz 1914.

1901–1910  apgādājis 10 grāmatas latviešu valodā  (H. Grēta „Jēzus Kristus un kristīgās ticības izcelšanās” (1908), „Debess kokle”  (1902), E. Hekeļa „Vecā un jaunā dabas zinātne” (1908), E. Teihmaņa „Dzīvība un nāve” (1908), „Ābece” (1903), V. Margueritas „Komuna” (1910), „Hercogs Ernests un arāja meitiņa Grizelda” (1903),  „Laimes luteklītis un viņa dēls”(1903)) .

Av.: Pirmā kolportieru sapulce. Baltijas Vēstnesis, nr. 6, 1905; Rīgas Avīze,  nr. 6, 1905. LVVA 12. f., 1. apr., 29. l., 165. lp., 183. lp.; 30. l., 202. lp.  Rīgas adrešu grāmata 1908–1914.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.