Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Rozentāls Janis (1866 6. (18.) martā Saldus pag. – 1916 27. dec. (1917 8. janv.) Somijā, apbedīts Rīgas Meža kapos.) – mākslinieks, pedagogs, publicists, grāmatu mākslinieks.

Dzimis kalēja ģimenē. Mācījies Krauzes privātskolā Saldū (1876–1879), Kuldīgas apriņķa skolā (1879). 1880 devies uz Rīgu. Mācījies pie daiļkrāsotāja J. Celēviča (1881–1885), ieguvis zeļļa statusu un sācis darba gaitas. Patstāvīgi turpinājis mākslas pamatu apgūšanu. 1888 neilgi mācījies Rīgas vācu amatniecības biedrības skolā un iestājies Sanktpēterburgas Mākslas akadēmijas glezniecības nodaļā. 1890 beidzis vēsturiskās kompozīcijas klasi, mācības turpinājis aktu klasē. Mākslinieka diplomu saņēmis 1896. Starplaikā līdz 1901, kad apmetas uz dzīvi Rīgā, daudz ceļojis pa Latviju, Krieviju, Rietumeiropu. 1903 apprecējies ar somu dziedātāju Elliju Forseli. Plaši iesaistījies kultūras dzīves norisēs. 1905, 1906 pedagogs V. Blūma zīmēšanas un gleznošanas skolā. 1906–1910 nodibinājis un vadījis savu studiju. 1906–1913 strādājis Rīgas pilsētas mākslas skolā. 1915 kopā ar ģimeni pārcēlies uz dzīvi Somijā, kur miris.

Daiļrades galvenās jomas – glezniecība (dažādi stājglezniecības žanri, sakrālā un monumentālā glezniecība), lietojamā un preses grafika. Rakstījis apceres par mākslu un izstāžu recenzijas.

No 1904  apgāda “Zalktis” rīcības komitejas loceklis, kopā ar A. Ķēniņu  un A. Saulieti pārzina apgāda darbības māksliniecisko pusi (aktīvi līdz apm. 1908). 1906–1908 piedalījies almanaha “Zalktis” redakcijā, tādējādi veicinot pirmos nozīmīgos organizatoriskos pasākumus latv. grām. mākslas kvalitātes celšanai.

Viens no latviešu nacionālās preses grafikas pamatlicējiem: zīmējumi žurnālos “Mājas Viesa Mēnešraksts” (1899-1905), “Vērotājs” (1903-1905),  vāks un vinjetes rakstu krājumam “Zalktis”, (1–2, 1906–1907) u. c., grāmatu vāki izdevumiem: A. Brigadere “Sprīdītis” (1907), A. Saulietis “Purvā” (1904), A. Austriņš “Kaspars Glūns” (1908), H. Eldgasts “Demona paradīze” (1908). Ilustrējis skolas lasāmās grām. (A. Laimiņa “Skola”, 1–3 (1901–1908)).

Grafikā strādājis galvenokārt zīmuļa un spalvas zīmējuma tehnikās. Simbolisma un jūgendstila ietekmes. Zīmējumos nereti iekomponējis ornamenta elementus un akcentējis lineāro ritmu.

Lit.: Rudzīte G. Izdevniecība “Zalktis” un tās loma latviešu grāmatu mākslinieciskās apdares attīstībā . No: Raksti. V. Lāča LPS Valsts b–ka.  5.[sēj.]. R., 1974.;  Siliņš J. Latvijas māksla 1800–1914.   2. [sēj.]. Stokholma, 1980.; Janis Rozentāls.  R., 1991.

V. V., pap. A. A.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.