Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dālbergs  (Dahlberg) Eriks (1625 10. okt. Zviedrijā – 1703 16. janv. Stokholmā) - grāmatu izdošanas iniciators, zviedru armijas amatpersona, Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernators.

1648 Zviedrijas kara inženieris. Lieli nopelni fortifikācijas zinātnē un praksē.1657 piedalījies zviedru-poļu karā. l660 paaugstināts par  pulkvedi leitnantu un iecelts muižnieku kārtā. 1687 ģenerālmajors un brīvkungs, 1692 artilērijas virspavēlnieks. 1693 Zviedrijas karaļa padomnieks, Bremenes un Verdenas ģenerālgubernators, Zviedrijas grāfs. 1696-1702 Vidzemes un Rīgas ģenerālgubernators. 1700 Ziemeļu kara laikā ar D. taktiskā plāna palīdzību zviedru karaspēks atsita poļu-sakšu uzbrukumu Rīgai.

Pēc D. iniciatīvas latviešu valodā laists klajā senākais likumu izdevums “Savādi kara tiesas likumi” (1696) un karavīru uzticības zvērests  “Eid der Treue  von die lettische Artillerie-Bedienste” (1701).

Av.: LKV, 3,4440-4441 sl.

L Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.