Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Solodkina Berta (#1903–1912) – grāmatu tirgotāja.

1903–1912 piederējis agrākais Hiršmaņa grāmatu veikals ar bibliotēku Ventspilī Pils ielā 14.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 60. lp. LNB RX110, 5, 9, 40.–45. lp. Kurzemes adresu grāmatas 1904–1912.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.