Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Sprote Alfrēds (#1911–1914) – grāmatu iespiedējs.

         1911 saņēmis atļauju atvērt tipolitogrāfiju Elizabetes ielā 21a Rīgā. 1913 pārcēlis to uz Strēlnieku ielu 1. Iespiedis dažas latviešu grāmatas un to vākus.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 34. l., 312., 523. lp.; 36. lp., 550. lp. Rīgas adrešu grāmata 1912–1914

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.