Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Staška J. (#pēc 1904) – koloniālpreču un grāmatu tirgotājs.

Pēc 1904 pārdevis grāmatas savā koloniālpreču veikalā  Dricēnos.

Av.: Šiško S. Grāmatas Latgales latviešiem 20.gs.sākumā. No: Bibliotēku zinātnes aspekti. 4(9). R., 1980, 127. lpp.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.