Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Stumps  Pēteris (1882 – 1919 martā Valmierā) – grāmatu izdevējs, iespiedējs un tirgotājs.

20. gs. sākumā kolportieris un grāmatu izdevējs Dikļos un Rūjienā, izplatījis progresīvo literatūru, ar savu darbību veicinājis demokrātiskas literatūras izplatību tautā. Dikļos apgādājis P. Kovaļevska apcerējumus „Bībele un Tikumība” (b. g.) un  „Jēzus Galilietis”  (1909), A. Malvera „Zinātne un reliģija”(1909), G. Petrova „Mūsu elks” (1908), L. Delingera „Vai nākotnē cilvēce būs laimīgāka”. Agrīnie Stumpa izdevumi drukāti J. Ozola spiestuvē Cēsīs. 1909  atvēris grāmatu veikalu un spiestuvi Limbažos, vienā ēkā ar  Saviesīgo biedrību. Tipogrāfijā iespiedis savus izdevumus, Limbažu, Latvijas un Baltijas kartes, dažādus vietējo iestāžu un organizāciju katalogus, statūtus u.c. pasūtījuma darbus.

Laikposmā pirms pirmā pasaules kara un kara laikā laidis klajā labāko latviešu rakstnieku (V. Plūdona, K. Skalbes, A. Melnalkšņa, J. Kārkliņa) jaunākos darbus, literārus  rakstu krājumus u. c. S. apgādājis arī  kalendārus (Dzimtenes un tēvijas lalendārs (1917–1919), Latvijas laika grāmata (1917–1919), Viesuļa kalendārs (1910–1914)). Latviešu izdevumu skaits ap 30, bibliogrāfijā minēto iespiedumu ap 40. 1910–1917 laikraksta „Auseklis” redaktors, izdevējs un  iespiedējs.

Pirmā pasaules kara laika izdevumi izceļas ar glītu iespiedumu, gaumīgu izkārtojumu, vākus un titullapas zīmējis E. Brencēns.

1919 martā lielinieki arestējuši, nogalināts aresta laikā ceļā ar vilcienu no Valmieras.

Lit.: Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, nr. 3 (1991), 86.–90. lpp Nekrologs. Vidzemnieks, nr. 5, 1919. Jaunā Dienas Lapa, nr. 206, 211, 215, 224, 228, 1911.

Av.: Slud.Brīvais Strēlnieks, nr. 13, 1917.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.