Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

'

Sturms Andrejs (#1895–1903)– kolportieris un grāmatu izdevējs.

Dzīvojis Lielvārdē.

Pēc izdevēju (A. Krūmiņa, A.Lukovska u.c.) pasūtījuma tulkojis no krievu un vācu valodas vieglo lasāmvielu. Kā atlīdzību par darbu saņēmis izdoto grāmatu eksemplārus, 200–300 no  katra izdevuma. Pavisam pārtulkojis kādas 30 grāmatas. Grāmatas pats realizējis kolportāžas ceļā vai devis izplatīt citiem kolportieriem.

1895–1903 Lielvārdē, Rīgā un Jelgavā pats izdevis daļu savu tulkojumu (14 grāmatas). 1903 noslīcis Daugavā (Rīgā), ejot ar kolportiera somu pāri upei pa nedrošo pavasara ledu.

Av.: Liepa P. Atmiņas. LNB RXA58, Nr. 7, 11.–25. lp. Ancītis V. Senču kalendārs 1999. gadam.  R.,1998. – 194. lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.