Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šarnevskis (Scharnewsky) Johans Gothards (vai Heinrihs) (#1783–1786) –vācu tautības grāmatu iesējējs, grāmatu apgādātājs.

Dzīvojis Liepājā, tirgojies arī ar grāmatām.

Apgādājis G. Dresela katehisma “Svēta bērnu mācība” 5. izdevumu (1786).

Av.: Mitauische Zeitung, 1783, Nr. 3; Slv

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.