Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šēfers (Scheffer) Vilhelms (#1888–1903) – grāmatu iespiedējs.

Prūsijas pavalstnieks.

1900  kokapstrādes mašīnu rūpnīcas  „ Stella” direktors, kā arī metālpreču fabrikas direktors.

1888 saņēmis atļauju avīzes „Rigaer Tageblatt”  spiestuvei Rīgā, Doma laukumā 5.  1899 uzņēmuma sastāvā bijusi tipogrāfija, litogrāfija, fotolitogrāfija, fototipija, cinkogrāfija, stenotipija un  burtu lietuve ar diviem gāzes dzinējiem.

Š. iespiedis pārsvarā vācu avīzes un grāmatas, t. sk. ap 10 grāmatu latviešu valodā. 1903 šo tipogrāfiju iegādājies Pauls Kerkoviuss.

Av.: Rīgas adrešu grāmata  1889–1903. LVVA 12. f., 1. apr., 8. l., 74. lp.; 37. l.,5.–8. lp.; 19. l., 53.,85.,87. lp.; 25. l., 132.,133.,172. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.