Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dēbners (Doebner) Augusts (Christian August Karl,  1800 8.  (20.) janv. Kalsnavas māc. muižā –   1873 25. febr. (9. martā) turpat) - vācu tautības luterāņu mācītājs, bibliogrāfs.

Dzimis mācītāja  ģimenē. 1815–1817 mācījies Rēveles guberņas un  Tērbatas ģimnāzijā, 1817–1822 studējis teoloģiju Tērbatas universitātē. 1821–1833 mājskolotājs Vidzemē, ceļojis Vācijā. 1833 –1844  mācītājs Ādažos, 1844-1870 Kalsnavas un Vietalvas draudzē, 1859–1867 Cēsu diecēzes prāvests. Kopš 1827 Latviešu literārās biedrības biedrs, 1841–1844 tajā Vidzemes direktors, kopš 1870 goda biedrs. Sarakstījis atturības kustības propagandas brošūru “Ziņas par sātības biedrībām”(1837, 1838), bībelstāstus “Svēti stāsti”(1841, vēlāk vairāki atkārtoti izdevumi), baznīcas vēsturi “Kristīgas ticības laiku stāsti (1–3, 1864–1866) u. c. 1855 un 1870 piedalījies latviešu katehisma, 1865 – Bībeles emandācijas komisijās.

1855–1857 mācītāju periodiskajā izdevumā “Mitteilungen und Nachrichten für die evangelische Geistlichkeit Rußlands” vācu valodā sniedzis plašu pārskatu par latviešu reliģisko literatūru kopš 1844. Latviešu literārās biedrības uzdevumā izstrādājis tās pārdodamās  un lasīšanai izsniedzamās literatūras rādītāju “Grāmatu rullis” (b-bas krāj. “Magazin..” 12. sēj. 3. burtn. un atsevišķā novilkumā, 1860). Sagatavojis un publicējis trešo (pēdējo) turpinājumu K. E. Napjerska^ bibliogrāfiskam rādītājam “Chronologischer Conspect der lettischen Literatur” (“Magazin..” 14. sēj. 3. burtn. un atsevišķā novilkumā, 1869). Turpinājums hronoloģiski uzrāda 1856–1868 latviešu grāmatu ražu, gan ar dažām nepilnībām un zemākā profesionālā līmenī nekā K. E. Napjerska izstrādātās daļas.

                                                                           Lit. : Egle K. Īsa latviešu bibliogrāfijas vēsture.  R., 1957.

                                                        A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.