Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šķiņķis Emīls (#1912–1915) –grāmatu iespiedējs.

1912 kļuvis par D. Vilka kompanjonu, piederējusi  kopējā tipogrāfijā Rīgā Avotu ielā 1. 1913  izstājies no kompānijas, pārņēmis J. Baumaņa un J. Meldera tipogrāfiju Tērbatas ielā 42.

1912–1915 iespiedis ap 60 grāmatu latviešu valodā.  Laidis klajā galvenokārt daiļiteratūru un iestāžu un organizāciju pasūtījuma darbus.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 35. l., 428. un 575.–576. lp.  Rīgas adrešu grāmata 1914.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.