Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šmits (Schmidt) S.V. (#1859–1864) – grāmatu tirgotājs.

2. ģildes tirgotājs.

Līdz 1864 kopā ar J. Jakobsonu p iederējis grāmatu veikals Rīgā Jēkaba ielā 9.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1864. Vilks A. Tirdzniecība ar latviešu grāmatām. No: Grāmata latviešu sabiedrībā 1856–1870. R.,1987, 74. lpp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.