Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šohots Hiršs (#1910) – grāmatu iespiedējs.

1910 piederējusi  spiestuve Liepājā Noliktavas ielā.

Iespiedis dažas latviešu grāmatas.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 57. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.