Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Špērs Frīdrihs (#1910–1914) – grāmatu iespiedējs.

       1910 pārņēmis mirušā tēva Johana Špēra spiestuvi Saldū.1914 pārdevis Krišam Renberķim (Reinbergam).

       Iespiedumi latviešu valodā nav zināmi.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 56. lp.; 1181. l., 327., 330., 332., 333. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1912.

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.