Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Špīss Jānis (1830 –1896) – skolotājs, grāmatu izplatītājs.

Izplatījis Zemītē J. Alunāna „Dziesmiņas” (1856).

Av.: [Austrums V.] Piezīmes. No: Alunāns J. Izlase. R.,1956, 310., 360.–361. lpp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.