Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Štāls Ferdinands (#1902–1906) –grāmatu iespiedējs.

1902–1906 piederējusi spiestuve Rīgā L. Pils ielā 6. 1906 iespiedis trīs grāmatas latviešu valodā.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 25. l., 112., 113., 143. lp.; 28. l., 154. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1902–1906.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.