Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Depkins (Depkin ) Liborijs (1652 29. aug. (j. st..) Madlienas mācītājmuižā – 1708. 12. dec. (j. st.) Rīgā) – vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, personiskas bibliotēkas īpašnieks, bibliogrāfs, cenzors.

Dzimis mācītāja  ģimenē. Mācījies Rīgas ģimnāzijā, 1672 studējis Greifsvaldes, Rostokas, Helmštetes, 1673 – Braunšveigas, 1676 – Leipcigas  universitātē. 1680 Rīgas Domskolas rektors, 1681–1690 mācītājs Limbažos, 1690–1707 Rīgas Jāņa baznīcā. Literāts. Latviešu valodā sacerējis baznīcas dziesmas, lūgsnu grāmatu (izdota vairākreiz 1696–1756), t. s. “Jāņa Stakles gaudu dziesmu” (1703), izstrādājis vārdnīcas  “Vortrab zu einem längst-gewünschten  Lettischen Wörter-Buche” (1704) un “Wörter-Büchlein” (1705).

Savu grāmatu krājumu reģistrējis katalogā  “Verzeichnüs derer Bücher so ich gehabt” (rokraksts LAB R LBD 5331) ar lakoniskiem ierakstiem un alfabētisku palīgrādītāju. Starp D. bibliotēkas grāmatām daudzi svarīgākie 17. un 18. gs. sākuma latviešu luterāņu izdevumi. Dažus no tiem neviens bibliogrāfs vēlāk nav aprakstījis. Vairāki ieraksti papildina un precizē citu bibliogrāfu darbos pieejamās ziņas par latviešu grāmatām.

 Kā latviešu draudzes mācītāja pienākumos ietilpa latviešu grāmatu cenzēšana.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.