Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Štengelis  (Stengel) Hermanis Adalberts (1837 Rīgā  –1872 turpat) – grāmatu iespiedējs.

Mācījies Domskolā. Apguvis  burtliča amatu Vidzemes guberņas spiestuvē.  1867 nodibinājis vācu avīzes „Rigaer Tageblatt”  spiestuvi. Tā atradās Herdera laukumā 1. 1868 oktobrī spiestuvi pārņēmis Leopolds Veide (Weyde).

Latviešu valodā Š. tipogrāfijā 1868 laistas klajā divas grāmatas: [Heltijs L.H.K.] „Leanders un Ismēne” un  B[alodis] J.T. „Raunēniešu gods”.

Izdevis dienas avīzi vācu valodā „Rigaer Blätter” (1868, redaktors H. Braunšveigs).

Av.: Buchholtz A. Geschichte der Buchdruckerkunst in Riga.R., 1890, S. 248.  Rīgas adrešu grāmata 1868/69.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.