Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Šulcs Kārlis (Schulz Karl Anton,  1831 Frankfurtē p. Mainas –1884 26. jūn. Rīgā) –grāmatu iespiedējs.

No 1858 dzīvojis Tērbatā. Atvēris litogrāfijas darbnīcu, kurā nodarbojies ar eksperimentiem fotogrāfijas reproducēšanā akmenī. No  1881 Rīgā fotoateljē  īpašnieks. 1881 saņēmis atļauju atvērt foto–litogrāfiju L. Pils ielā 6.  Fotoateljē vēlāk darbojies atsevišķi Nikolaja ielā 3. Latviešu valodā izgatavojis „Latviešu Avīžu pielikuma” 1884, nr. 50 palielinātu faksimilizdevumu.

Pēc viņa nāves litogrāfija pārgājusi atraitnes  Jūlijas Šulces īpašumā, saglabājot iepriekšējā īpašnieka vārdu nosaukumā.  1895 uzņēmumu nopirkuši Augusts Linde un Ernests Lēve, nosaukumā palikusi firmas zīme „K. Šulc”. Tā kā Linde nav nomaksājis visu pirkuma summu, dokumentos kā līdzīpašniece vēl 1899 tiek minēta J. Šulce. 1903 par Šulcei nenomaksātajiem parādiem Lindem tika atsavinātas dažas mašīnas. Pēc tam līdz 1913 litogrāfija avotos minēta ar A. Lindes vārdu.

Av.: Slud. Dienas Lapa, nr. 119, 1895.  Rīgas adrešu grāmatas 1887–1913.  LVVA 12. f., 1. apr., 8. l., 75. lp.; 14. l., 39. lp.; 17. l., 140. lp., 21. l., 13.–14., 32. lp.; 25. l., 7. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.