Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Švābe Ādolfs (#1874–1915, miris 1909) – grāmatu iesējējs, tirgotājs, izdevējs un iespiedējs.

Grāmatu iesējējs Jaunjelgavā.  1874 atvēris grāmatu veikalu savā namā Jelgavas ielā 45. Veikals piedāvājis plašu latviešu grāmatu klāstu, pieņēmis avīžu un žurnālu pasūtinājumus („Mājas Viesis”, „Rota”, „Austrums” u.c.). 1878 saņēmis iespiedēja atļauju un iegādājies ātrspiedi. Iespiedis  paša apgādātos izdevumus un pieņēmis pasūtinājumus no dažādām Jaunjelgavas un tās apkaimes iestādēm un organizācijām.  Bibliogrāfijā uzrādīti 11 Š. iespiedumi latviešu valodā. 1909 uzņēmumu pārņēnusi Š. atraitne Johanna Švābe. 1915 Švābes nams un tipogrāfija izūtrupēti.

Apgādājis trīs daiļiteratūras grāmatas: A. Mežmalieša dzejoļu u.c. izklaidējošu materiālu krājumu „Ziedoņa kronis” (18950 , pasaku „Apburtās dzirnavas” (A. Mežmalieša tulk., 1895), kā arī F. Mālberga „Bēru dziesmas” (1893).

Av.: LVVA 412. f., 4. apr.,  1179. apr., 83., 87., 90., 91. lp.; 1180., 57. , 63. lp.; 1183. l., 148. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1892–1912. Slud.Mājas Viesis, nr. 45, 1881; Rota, nr. 9, 1884, nr. 4, 1887); Austrums, nr.12, 1885.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.