Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Teihmane, Eižēnija (Teichmann Eugenie, # 1893–1906)  – spiestuves īpašniece.

1893 saņēmusi atļauju spiestuves atvēršanai Rīgā Suvorova ielā 97, sākumā tajā bijusi viena litogrāfijas spiede. 1894 uzņēmumu paplašinājusi ar vēl vienu litogrāfijas spiedi un 2 tipogrāfijas rokas spiedēm, iekārtojot tipolitogrāfiju L. Ķēniņu ielā 37.  1895 tipolitogrāfija atradusies Berga bazārā 112,  1901 pārcelta uz Marijas 13 (arī Berga bazārā). 1901 iegādājusies ātrspiedi.  1902 adrešu grāmatās minēta kā J. Teihmaņa atraitne. 1906 spiestuvi pārdevusi Jānim Berģim.

Iespiedusi  kādas 25 grāmatas un citus iespieddarbus  latviešu valodā.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr.,14. l., 40., 48.,57. lp.; 13. l., 37., 54. lp.; 22. l., 216. lp.; 23. l., 125. lp.; 28. l., 219., 266. lp. Rīgas adrešu grāmata 1896–1906.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.