Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Tirzītis Jānis (#1868–1914) – grāmatu tirgotājs un iesējējs.

 Grāmatu iesējējs, no  1868 grāmatu veikala īpašnieks Liezērē. Nodarbojies ar kolportāžu, pārdevis grāmatas gadatirgos. 1896 iegādājies grāmatu sietuvi Rīgā Dzirnavu ielā 109, 1906 –1914 sietuve atradusies Ņevas (tagad R. Blaumaņa) ielā 27. Bijis 2. ģildes meistars. 

Iesējis grāmatas: K. Skalbes „Raksti” (1906), „Jūtu pasaule” (1909), J. Raiņa „Kopoti raksti” (1912, 1–2), J. Poruka „Kopoti raksti” (1913), R.un M. Kaudzīšu „Mērnieku laiki” (1913), J. Jaunsudrabiņa „Baltā grāmata” (1914).

Av.: Slud. Draugs un Biedris, nr. 28, 1869. Ieraksts par iesiešanu „Latviešu Avīzes” 1861 g. komplektā. Rīgas adrešu grāmata 1896–1914. Vilks A. Kolportāža Latvijā līdz 1917. gadam. No: Bibliotēku zinātnes aspekti. Grāmata–lasītājs–bibliotēka–bibliogrāfija. R.,1986, 112. lpp.

L.L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.