Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Tovs Hiršs (#1882–1905) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

1882–1905 piederējis grāmatu veikals un rakstāmlietu veikals Talsos Lielajā ielā 71.

Apgādājis F. Dzirnes „Īstas mīlestības stāstu” (1885).

Av.: Slud.Latviešu Avīzes, nr. 14, 42, 43, 1882: Rota, nr. 2, 1884; Austrums, nr.12, 1885. Kurzemes adrešu grāmatas 1892–1904. Grāmatu pasūtījumi J. f. Stefenhāgenam (LNB RX110, 10, 35.–87. lp.)

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.