Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Tūters Kārlis (#1899–1914) – grāmatu tirgotājs.

1899–1914 piederējis agrākais V. Krastiņas grāmatu veikals Rīgā Aleksandra ielā 105 (1899–1901 kopā ar A. Gruzīti).

1904 „Dienas Lapas” tipogrāfijas pārziņa vietnieks.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 19. l., 17. lp.; 21. l., 23. lp.; 22. l., 57., 279. lp.; 26. l., 432. lp. Rīgas adrešu grāmatas 1902–1914. Slud. Mūsu Laiki, nr.1, 1907.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.