Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

'

Ukše Georgs Frīdrihs (#1863–1877) – grāmatu tirgotājs un izdevējs.

Jelgavas rātskungs un grāmatu tirgotājs. 1863–1877 vai ilgāk piederējis grāmatu veikals Jelgavā, „apakš kolonādu”.

1863–1868 nomājis Kurzemes  kalendāra „Veca un jauna laika grāmata” izdošanas privilēģiju un to apgādājis.

Av.: Latviešu Avīzes, nr. 37, 1863. Grāmata latviešu sabiedrībā 1856–1870. R.,1987, 82. lpp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.