Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ulmanis Johans (#1891–1910) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

1891 atvēris spiestuvi un litogrāfiju  Rīgā, Skārņu ielā 6, 1893 ieguvis atļauju pārcelt uzņēmumu uz Dzirnavu 84, kur 1894 atrasta nepieteikta spiede, tāpēc iespiedējs nodots miertiesai. 1895 tipogrāfiju pārdevis V. Pavlovam. 1907–1912 piederējusi spiestuve Ventspilī, Lielajā ielā. 1907–1910  tipogrāfijā iespiedis 8 grāmatas latviešu valodā, galvenokārt adventistu Māju draudzes izdevumus.

1908 atvēris grāmatu veikalu Rīgā, Aleksandra un Troņmantnieka bulvāru stūrī, paviljonā. 

1912 bijis avīzes „Windausche Zeitung” izdevējs.

Av.: Slud. Baltijas Vēstnesis, nr.269, 1891; Dienas Lapa, nr. 37, 1894, nr. 109 un 123, 1895. LVVA 12. f., 1. apr., 30. l., 106. lp.; 14. l., 38.,  49., 56. lp.;  12. l., 10., 30., 49., 91., 93., 111. lp.; 37. l., 1.–4. lp. 412. f., 4. apr., 1180. l., 56. lp.; 13. l., 50. un 71. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1912. Rīgas adrešu grāmata 1893/94.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.