Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Uslēbers  Emīls (Ussleber, #1900–1914) – grāmatu iespiedējs.

1901–1914 piederējusi spiestuve Rīgā, Miesnieku ielā 19.  1900 saņēmis atļauju turēt Jakoba Kāla mantinieku litogrāfiju.

1908–1914 laidis klajā 9 grāmatas latviešu valodā.

Av.: Rīgas adrešu grāmatas 1885–1914.  LVVA 12. f., 1. apr., 37. l., 1.–8. lp.; 21. l., 15., 16., 30. lp.; 21. l., 89., 90., 184. lp.; 24. l., 159. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.