Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Valters Eižens (# 1911–1915) – grāmatu iespiedējs.

Spiestuves „Baltika” īpašnieks. Spiestuve atvērta 1911 Slokā, Kārļa ielā 27, 1914–1915 atradusies Slokā Kungu ielā 33. 

Iespiedis vairāk nekā 70 grāmatu, kalendāru, periodisko izdevumu un sīkiespieddarbu latviešu valodā.

Av.: Rīgas adrešu grāmatas 1911–1914.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.