Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Veidemanis Pēteris (#1910–1912) – grāmatu tirgotājs.

1910–1912 piederējis grāmatu veikals ar lasāmbibliotēku Pāvilostā.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 65. lp. Kurzemes adrešu grāmata 1912.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.