Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Veisbruts D. P. (# 1906–1917) – grāmatu iespiedējs.

Spiestuves ar nosaukumu „Troickaja tipografija” īpašnieks. Tipogrāfija atradās Sanktpēterburgā Troicka prospektā  4 un 5. 1906–1917 iespiedis 42 grāmatas latviešu valodā, t.sk. pirmā pasaules kara literatūru, kā arī 1905.–1907.gada revolūcijas laika grāmatas, dažus aizliegtus izdevumus. Spiestuvē laisti klajā daudzi iespieddarbi latgaliešu rakstu valodā: J. Pabērza „Pavasara skaņas” (1913), F. Kempa „Laimes meklētāji” (1914) un „Eisa Latvijas vēsture” (1909), F. Trasuna „Skolas dorzs” (1909), K. Šmīda „Genovefa  (1907) u.c.. Iespiedis arī Pēterburgas latviešu sabiedrisko organizāciju statūtus u.c. materiālus.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.