Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vilks Dāvids (#1908–1914) – grāmatu iespiedējs.

Ap 1908–1914 piederējusi spiestuve Rīgā, Avotu ielā 1. 1911–1912  tipogrāfijas līdzīpašnieks bijis Kārlis Blumbergs, 1912–1913 – Emīls Šķiņķis.  

Grāmatu iespiešanu uzsācis ne vēlāk kā 1908. Spiestuvē laists klajā ap 70 grāmatu un sīksiespieddarbu latviešu valodā.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1912–1914. LVVA 12. f., 1. apr., 34. l., 626. lp.; 35. l., 428. lp.; 36. l., 576. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.