Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vilsons Voldemārs (#1912–1913) – spiestuves darbinieks.

1912 –1913 aug. atbildīgais par darbu  spiestuves „Burtnieks” tipolitogrāfijā un preses ražojumu veikalā Rīgā, Suvorova ielā 30.  1913 1. februārī  kā atbildīgie  parakstījušies arī V. Vilsons un J. Roze, 3. aug. par atbildīgo apstiprināts J. Roze.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 35. l., 590. lp.; 36. l., 15. un 470. lp.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.