Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dullo (Dullo) Hermanis Frīdrihs (1745 18. sept. (j. st.) Zlēkās –  1826 12. (24.) janv. Kabilē) -

vācu tautības luterāņu mācītājs, literāts, grāmatu apgādātājs un izplatītājs.

Dzimis mācītāja ģimenē. 1764-1767 studējis teoloģiju Getingenes universitātē. 1768-1826 mācītājs Kabilē. Vācu valodā rakstījis par teoloģiju un lauksaimniecību. 1784-1822 latviešu valodā sacerējis vairākus katehismus u.c. nelielas grāmatas (daļēji savas draudzes vajadībām, iespējams - paša apgādā) 1821-1824 izdevis reliģisku žurnālu “Mīlīgas pamācīšanas”.

1803 izplatījis K. F. Launica  “Bišu grāmatiņu” (14 eks.), 1806 “Jaunu un pilnīgu latviešu dziesmu grāmatu” (50 eks.), 1816 Jauno Derību  (200 eks.).

Lit. : Nietz [E. A.] Anzeige // Mitausches Intelligenz-Blatt, Nr.52, 1812.

A. Apīnis

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.