Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Vītols Ludvigs P. (#1900–1915) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

Pēc izcelsmes zemnieks. 1900  saņēmis atļauju atvērt grāmatu veikalu Rīgā, Marijas ielā 4, vēlākajos gados veikals atradies Stabu ielā 35, darbojies līdz 1914 vai ilgāk.

1903–1915 apgādājis latviešu grāmatas. Bibliogrāfijā reģistrēti 39 V. izdevumi, pārsvarā jauniešiem adresētas grāmatas un daiļliteratūra ar izklaidējošu ievirzi: Kārļa Cilinska oriģinālsacerējumi un tulkojumi, G. Fela darbu tulkojumi, V. Kollinsa „Ārprātīgais Monktons”, A. Frīdrihsona „Gobiņu ģimene”, A. Strindberga „Komtese Jūlija”, brāļu Grimmu pasakas u.c. Izdevis arī  populārzinātniskas un padomu grāmatas (F. Dumstreija „Kultūras cilvēks” F. Šēnenberga un V. Zīgerta „Dzimumu kopdzīve”, „Padomu devējs jaunlaiku lopkopībā” u.c.), sociāli poilitiskus apcerējumus (Ž. Geda „Sociālisms”, F. Lasāla „Strādnieku progress”) , mācību literatūru (krievu– latviešu vārdnīcas un ābeces  vairākos izdevumos). Apgādājis „Tēvijas kalendāru” 1904.–1940. gadam.

Vienas grāmatas izdošanas ziņās (Mis. pap. 1166) atrodama norāde „L. P. Vītola akcidenciju drukātava”, kas vedina domāt par Vītolam piederošu spiestuvi. Taču  visas viņa apgādātās grāmatas iespiestas citās spiestuvēs.

Av.: Slud. Atbalss, nr. 1, 1906; Dzimtenes Vēstnesis, nr. 192, 1912. Rīgas adrešu grāmata 1902–1914. LVVA 12. f., 1. apr., 21. l., 144.–145., 281. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.