Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Gailītis Pēteris (1877 24. maijā Smiltenes pag. Kalniņos –?) – literāts, grāmatu izdevējs, iespiedējs un tirgotājs.

Dzimis  lauksaimnieka ģimenē. Mācījies Smiltenes draudzes skolā. Literāro darbību uzsācis 20. gs. sākumā, stāsti un dzejoļi publicēti periodikā. Ps. Kalniņu Pēteris. Grāmatām “Smiltenes inteliģence” (1912) un “Dzimtene Smiltene” (1929) kultūrvēsturiska nozīme. Rīgas latviešu biedrības Derīgu grāmatu nodaļas aktīvs biedrs, 1900–1901 Rakstu komisijas priekšsēdis, 1901–1902 loceklis. 1933–1938 laikraksta “Smiltenes Ziņas” atbildīgais redaktors.

1901 janv. atvēris grāmatu veikalu Smiltenē. 1903–1912 izdevis 11 grāmatu, t. sk. 6 bērnu grāmatiņas, katehismu, krievu–latviešu vārdnīcu. 1903–1904 izmantojis citu spiestuvju pakalpojumus, vēlāk atvēris savu tipogrāfiju (pirmie iespiedumi laisti klajā 1908). Pie G. iespiesti arī vairāki RLB Derīgu grāmatu nodaļas izdevumi, pēc bibliogrāfijas reģistrēti vēl 13 citu apgādu G. iespiedumi. Spiestuve darbojusies vēl 1919. gadā.

Av.: Slud. par veikala atvēršanu. Dienas Lapa, Nr. 19, 1901), 24.janv. LNB RX110, 5, 13, 2.lp., 110, 4, 10, 4.lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.