Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zatlers Rihards (#1913– 20. gs. 20/30. gadi) – grāmatu tirgotājs.

No 1913 piederējis grāmatu veikals un sietuve Valmierā, Rīgas ielā 45, 1921  nopircis P. Skrastiņa veikalu.  20. gs. 20.–30. gados uzņēmuma darbību turpinājušas mantinieces.  

Av.: LVVA 3. f., 3. apr., 18. l., 39.–41. lp. Zīriņa J. Grāmatu izdevniecības Valmierā. Grām.: Ko, tēvu zeme, varu tev dot... . Valmiera, 1999, 151. lpp. Freinats A. Grāmatnieki. R., 1939, 223. lpp.

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.