Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zariņš J (# 1911–1914) – grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

No Mazstraupes pārcēlies uz Rīgu.

1911–1914 piederējis grāmatu veikals Rīgā, Suvorova ielā 93, 1913 pie veikala atvērta lasāmbibliotēka un kā veikala un bibliotēkas īpašniece minēta Lība Zariņa.

1914 apgādājis V. Voitinska „Bezdarbs un lokauti”. Iespējams, dažas grāmatas apgādājis arī kopā ar P. Auziņu.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1911–1914. LVVA 3 f., 3. apr., 26. l., 361.–363. lp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.