Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zavadzkis Juzefs (Zawadzki, Józef,  #1805–1940) – lietuviešu grāmatu iespiedējs.

1805 nopircis Viļņas Akadēmijas spiestuvi, kas bijusi viņa ģimenes īpašumā līdz uzņēmuma nacionalizācijai 1940. Iespiedis 133 lietuviešu grāmatas līdz latīņu rakstu aizliegumam, pēc drukas aizlieguma atcelšanas spiestuve piedzīvoja uzplaukumu.

Pirms rakstu aizlieguma 19. gs. 50. gados un 1906–1916.g. iespiedis pārdesmit grāmatas latgaliešu rakstu valodā pēc latgaliešu izdevēju pasūtījuma. Pirms drukas aizlieguma laidis klajā reliģiska satura izdevumus un ābeces: „Gromateņa eisu salasītu vysaidu lyugšonu, litaniju un dzīsmu..” (1857), „Litanija uz Sv. Roha..” (1857), „Pylns elementiers dēļ zemnīku puiškinu..” (1857), „Homileja..”  (1858) u.c. Pēc drukas aizlieguma iespiedis O. Puncuļa, V. Gaudzes u. c. izdotās grāmatas – pārsvarā reliģiska saatura, dažas mācībgrāmatas, t. sk.,  bībelstāstus „Svāta vēsture”(1911), lūgsnu grāmatu „Aglyunas zvaigzne” (1913), A. Bites lasāmgrāmatu  „Zalta vorpas” (1909) un F. Kempa ābeci „Lementars..” (1909).

Lit.: Užtupas V. Lietuvos spaustuves. 1522–1997.  Vilnius, 1998, 490.–493. lpp.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.