Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zēcens Frīdrihs Vilhelms (Seezen, # 1881–1896) – grāmatu iespiedējs un tirgotājs.

Piederējusi spiestuve Rīgā, Matīsa ielā 5, 1886 febr. saņēmis atļauju litogrāfijai. 1889 nošu spiestuve atradusies Kungu ielā 6. 1896 litogrāfija pārgājusi Jūliusa Brekofa īpašumā.

1893–1894 minētajās adresēs atradies arī veikals.

1881–1892 iespiedis ap 25–30 nošu izdevumu latviešu valodā, t. sk.  Andreja Jurjāna un P. Šancberga skaņdarbus. 1889–1890 apgādājis mūzikas žurnālu „Am Clavier”.  

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 37. l., 5.–8. lp.; 15. l., 17., 24., 51. lp. Rīgas adrešu grām. 1885–1894. Buchholtz, S. 250.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.