Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zeiberlihs Karls (Seuberlich, 1911–1914) – grāmatu iespiedējs.

Rīgas goda pilsonis. Bijis inženieris–tehnologs.

1911 saņēmis atļauju atvērt spiestuvi Rīgā, M. Pēterbaznīcas ielā 3. 1913 tipogrāfija pārcelta uz Parka ielu 6. Darbojies līdz 1918. gadam, varbūt arī ilgāk.

Iespiedis vairāk nekā 100 grāmatu un  sīkiespiedumu latviešu valodā, lielākoties daiļliteratūras – vieglās lektīras un bērniem adresētus izdevumus, t. sk. A. Jesena „Vispārīgo bibliotēku”  (61 laidiens), izpildījis lietišķa rakstura iespiedumu pasūtinājumus (statūti, rēķinu grāmatas, pārskati u. tml.) 1909 laikraksta „Rigaische Neuesten Nachrichten” līdzīpašnieks.

Av.: LVVA 12. f., 1. apr., 34. l., 33. lp.; 36. l., 556. lp.; 3. f., 3. apr., 18. l., 322.–323. lp. Rīgas adrešu grām. 1907–1914.

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.