Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Zeldovs Ovsejs (#1890– 20. gs. 20.–30. gadi) – grāmatu iespiedējs.

1890 iekārtojis spiestuvi un grāmatu tirgotavu Tukumā, Pils ielā 10, uzņēmums darbojies vēl 20. gs. 20.-30. gados.

 Iespiedis pārsvarā dažādus vietējas nozīmes izdevumus: organizāciju statūtus, instrukcijas, likumus.

Av.: LVVA 412. f., 4. apr., 1180. l., 57. lp. Kurzemes adrešu grāmatas 1892–1912. Slud. Dienas Lapa, nr. 291, 1890. Freināts A. Grāmatnieki.  R.,1939, 144. lpp.

 L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.