Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Zēte (Sööte) Hanss (# 1906–1914) – grāmatu izdevējs un tirgotājs.

1906 saņēmis atļauju Rīgā, Troņmantnieka bulv.17, dz. 9 pie Bībeļu noliktavas atvērt grāmatu veikalu. 1907 veikals pārcelts uz Aleksandra ielu 16, bet 1913 uz Aleksandra 13.

1909–1914 apgādājis ap 20 grāmatu latviešu valodā, galvenokārt  reliģiskas apceres  un stāstu grāmatas, kā arī dažas apceres par medicīnu.

Av.: Rīgas adrešu grāmata 1910–1914. LVVA 12. f., 1. apr., 28. l., 34. lp., 67. lp.; 29. l., 121. lp.; 36. l., 77. lp.; 29., 31. l.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.