Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Dūnis Kārlis ( 1889 11. okt. Valmieras apr. Ozolu pag. – 1942  20. okt.) - grāmatu tirgotājs un spiestuves īpašnieks.

J. Dūņa^ brālis. Mācījies Dikļu draudzes skolā, apguvis grāmatvedību Rīgā.

    Ar D. vārdu reģistrēta spiestuve Valmierā 1916, kas, iespējams, faktiski bija  brāļa J Dūņa uzņēmums, jo K. Dūnis ar savu vārdu reģistrējis brāļa Jāņa D.grāmatniecības uzņēmumus Valmierā. D. vadīja brāļa uzņēmumu Pirmā pasaules kara laikā, pēc tam grāmatveikalu un spiestuvi Cēsīs Rīgas ielā 20. Līdz 1933 D. vārds norādīts arī brāļa izdevumu un iespiedumu titullapās. Lai nošķirtu Jāņa un Kārļa Dūņu iespieddarbus, jāvadās pēc izdošanas vietas norādes to titullapās: J. Dūņa iespiedumos norādīta vispirms Valmiera, tad Cēsis, D. –  pretēji. D. Cēsu spiestuves darbības vēriens bija mazāks nekā brālim Valmierā, ar izdevējdarbību, šķiet, nav nodarbojies.

    1941 represēts un deportēts. Miris izsūtījumā.

Av.: LVVA 3.f., 4.apr., 392.l.; Slud.//Brīvais Strēlnieks. – Nr. 4 (1917).

L.Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.