Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Žvīgurs Kārlis (# 1902–1904) – grāmatu tirgotājs un apgādātājs.

Pēc izcelsmes zemnieks.

Darbojies kopā ar V. Ekšteinu (firma “Žvīgurs&Ekšteins”). 1902 saņēmis atļauju atvērt grāmatu veikalu ar lasāmbibliotēku savā dzīves vietā Rīgā, L. Jēkaba ielā 8.

1903 veikals pārcelts uz Kārļa ielu 23. 1905 arhīva materiālos veikals svītrots no pārskatiem, jo, acīmredzot, beidzis pastāvēt.

Apgādājis K. Krūzas dzejoļu krājumu „Ceļmalas ziedi”(1904) un, iespējams,  stāstu „Skaistā japāniete” (1904).

Lit.: [Bez nos.]  Pēterburgas Avīzes, nr. 43, 1904.

Av.:  Ekšteins V. Vēstules. No:  RTMM Rai K82/28–31. LVVA 12. f., 1. apr., 23. l., 518., 519., 614. lp.; 25. l., 465., 469., 520. lp.; 27. l., 16. lp.

L. Limane

    

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.