Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ģērmanis Arturs (1899 8. jūl. Ogrē – 1993 26. apr. Rīgā) – bibliotēku darbinieks.

Dzimis miesnieka ģimenē. 1918 beidzis Latviešu izglītības biedrības vīriešu reālskolu Rīgā. 1919–1921 bibliotekārs Saratovas (Krievijā) universitātē un latviešu klubā. 1922–1925 studējis LU Filoloģijas un filozofijas, 1925–1927 Matemātikas un dabaszinātņu fakultātē. 1923–1925 līgumstrādnieks Latvijas Valsts bibliotēkā, organizējis Kultūras fonda tautas bibliotēkas. No 1925 1. jūlija Valsts bibliotēkas štata darbinieks. Līdz 1927 dažādi amata pienākumi, 1927– 1940 līdzdalība „Valsts bibliotēkas biļetena” sastādīšanā. 1940. aug.–1941. jūn. un 1944. nov. –1946. apr. Valsts bibliotēkas direktors. 1941. nov. –1942. jūl. Skolu muzeja,   Latvijas Vēstures institūta darbinieks.  1946–1982 Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstures institūta bibliogrāfs. Izstrādājis vēstures literatūras bibliogrāfiskos rādītājus.

Lit. : Arturs Ģērmanis. Grām. : Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19.  R.  1994, 137.  lpp.

Av. :  Ņ. un A. Ģērmaņu rokrakstu personālfonds LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā, R XA 296.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.