Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Ģinters Augusts (1885 2. dec. Kalnciema pag. Umuļos – 1944 20. aug. Kalnciema pag. ) – bibliogrāfs, literāts.

Dzimis zemnieka ģimenē. Mācījies Kalnciema pamatskolā, 1899–1904 Jelgavas reālskolā, 1904–1905 Odesas tehnikumā. Iesaistījies 1905. gada revolūcijas notikumos, vairoties no reakcijas, emigrējis uz Šveici un Vāciju. 1906–1911 Berlīnē studējis tautsaimniecību.

1904–1920  ap 70 rakstu periodiskos izdevumos par preses, sociāli politiskajiem un kultūras jautājumiem, t. sk.  korespondences Latvijas laikrakstiem par notikumiem ārvalstīs. 1911 pēc atgriešanās Latvijā, pievērsies žurnālistikai, 1913 Jelgavas laikraksta „Mūsu Domas” redaktors. Publicējis arī  satīriskus dzejoļus

Pirmā pasaules kara laikā strādājis Bēgļu apgādāšanas komitejā un Viskrievijas Zemstu savienībā, karojis frontē. 1919 īslaicīgi Izglītības ministrijā sevišķu uzdevumu ierēdnis. 1920–1923 darbvedis Valsts bibliotēkā (tagad Latvijas Nacionālā bibliotēka). Atlikušo mūža daļu veltījis bibliogrāfiskam darbam sadarbībā ar Valsts bibliotēku (1936–1940 kā bibliotēkas štata darbinieks).  Otrā pasaules kara laikā devies uz laukiem, jo bija palicis bez algota darba un iztikas līdzekļiem. Gājis bojā Līvbērzē šķūnī no granātas sprādziena.

Latviešu nacionālās periodiskās preses analītiskās bibliogrāfijas aizsācējs. Kartotēkas veidā sagatavoja periodiskajā presē publicēto rakstu bibliogrāfisku rādītāju par laiku no 1763. līdz 1942. gadam. Iegādājoties sastādīto  gadu manuskriptu, Valsts bibliotēka kartotēku no  Ģintera atpirka un, piesaistot  Latvijas Kultūras fonda līdzekļus, pakāpeniski publicēja rādītāju veidā. Ģintera dzīves laikā viņa redakcijā izdoti rādītāji (ar nosaukumiem „Latviešu zinātne un literatūra” vai „Latvijas zinātne un literatūra”) par 1763–1907, 1920, 1921–1923 (kopā ar A. Cauni), 1932, 1933–1934 (kopā ar P. Dzērvi) gadiem. Pēc 2.pasaules kara Valsts bibliotēka turpināja Ģ. rādītāju  izdošanu: izdoti sējumi par laiku no 1908–1916, 1922–1931, 1935–1936  (manuskriptus sakārtoja, precizēja un papildināja  M. Apīne, V. Viška, A. Libarte). Nepublicētā daļa (1917–1919 un 1937–1942)glabājas Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Lit. : Ambainis V. Augusta Ģintera loma latviešu bibliogrāfijā. Rokraksts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā:  RXA164, 467. Brempele Ā. Darbs liek atcerēties darītāju. Karogs, nr. 12, 1975. Frankovska V. Augusts Ģinters un „Latviešu zinātne un literatūra”. Bibliotēku zinātnes aspekti, 5. 1981, 112.–131. lpp. Limane L. Bibliogrāfam Augustam Ģinteram – 120. (1885–1944). Bibliotēku Pasaule, nr. 33, 2005, 38.– 40. lpp.

L. Limane

 

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.