Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Stumbergs Mārtiņš (arī Štumbergs, 1872 27. dec. Rīgā – 1955 12. jūn. Vācijā) – bibliotēku darbinieks.

Dzimis strādnieka ģimenē. 1890 beidzis Rīgas pilsētas septiņklasīgo ģimnāziju.  1920 iestājies LU Filozofijas un filoloģijas fakultātē baltu filoloģijas nodaļā. 1890 janv. – 1920 N. Kimmela grāmatu antikvariāta vadītājs un bibliogrāfs. 1920 Latvijas Valsts bibliotēkas (tagad LNB)  pārziņa palīgs,  1921 aug. – 1940 sept. direktors, līdz 1941. g. pavasarim darbinieks dažādos amatos. 1941 repatriējies uz Vāciju (Saksiju). Latviešu literārās biedrības, Tautu savienības Intelektuālās kopdarbības institūta Latvijas nodaļas, vairāku starptautiskās sadarbības organizāciju biedrs.   

Izveidojis Valsts bibliotēku par valsts mērogā nozīmīgu, starptautiski atpazīstamu kultūras institūciju. 1924. bija viens no Latvijas Bibliotēku padomes dibinātājiem,  1934–1940 Latvijas Bibliotekāru biedrības priekšsēdētājs. Piedalījies starptautiskajās konferencēs, forumos u. c. profesionālos pasākumos. Par bibliotēku jautājumiem rakstījis periodiskajiem izdevumiem („Izglītības Ministrijas Mēnešraksts” u. c).

      S. organizējis un vadījis nacionālās kārtējās un retrospektīvās reģistrējošās bibliogrāfijas izstrādi. Kā redaktors minēts periodikā publicēto rakstu rādītājā „Latviešu zinātne un literatūra” (1921–1934) un grāmatu jaunizdevumu rādītājā „Valsts bibliotēkas biļetens” (1927–1940)

 Apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeni (4. šķ., 1928 ), Lietuvas Ģedimina ordeni (3. šķ., 1936) un ar Atzinības krustu.

Lit. : Mārtiņš Stumbergs. Latvijas Nacionālās bibliotēkas raksti, 19. 1994, 142. –144. lpp. Es viņu pazīstu,  464. lpp. LKV, 21. sēj. , 40977. sl.

L. Limane

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.