Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

 

Hiršs (arī Gaigals) Konstantīns (1875 15. novembrī Vecpiebalgā – 1923 17. martā Rīgā, apbedīts Meža kapos) – jurists, grāmatu izdevējs.

 Mācījies Vecpiebalgas draudzes skolā, 1889–1895 Rīgas Nikolaja ģimnāzijā, 1895–1899 Rīgas pilsētas ģimnāzijā, 1899–1903 Maskavas universitātes juridiskajā fakultātē. 1904 Jelgavā  jaunākais kandidāts uz amatiem apgabaltiesā, advokāta J. Čakstes  palīgs. 1904 pievērsies žurnālistikai. 1905  laikraksta „Spēks” izdevējs. 1905 cenzūra laikrakstu apturēja, bet H. izsūtīja uz Krieviju un 1908 sodīja  ar 1,5 gadu  cietumsodua. 1910 „Dzimtenes Vēstneša” līdzstrādnieks, 1912 zvērināts advokāts Rīgā. 1914 pārcēlies uz Tērbatu, pēc tam Sanktpēterburgu. 1918–1919 Rīgas apgabaltiesas loceklis, 1919–1921 priekšsēdētāja biedrs, no 1921 Tiesu palātas loceklis. Piedalījies Sodu likuma  izstrādē un citās ar tieslietām saistītās profesionālās aktivitātēs. Daudzu avīžu rakstu autors. Apcerējumi : „Sodu mērķi”, „Tiesību celšanās un to aizstāvēšana” u. c.

1918. gada sākumā kopā ar ar juristu A. Frīdenbergu nodibinājis kooperatoru sabiedrību „ Apgāda”. Saņēmuši atļauju kooperācijas literatūras izdošanai. Izdeva arī mācību literatūru. 1918 vai 1919 ieguva Z. Erdmaņa (pirms tam P. Bērziņa) grāmatu veikalu Rīgā, Suvorova (tagad K. Barona) ielā 24/26, kas izveidojās par nozīmīgu grāmatniecības centru.

Lit. : Gaigals K. Autobiogrāfija. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, nr. 1 (1923).

 Karulis K. Grāmatniecība neatkarīgās Latvijas sākumgados. Grāmata, nr. 1 (1991), 87. –90. lpp.

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.