Visi A Ā B C Č D E Ē F G Ģ H I Ī J K Ķ L Ļ M N Ņ O P Q R S Š T U Ū V W X Y Z Ž

Pētersons Augusts (1890 20. nov. –  1966 29. apr. Rīgā) – poligrāfiķis,  grāmatu izdevējs.

Burtliča amatu apguvis pie J. Rauskas Valkā. 1917 „Cīņas” tipogrāfijas vadītājs.  Strādājis Revolucionārās kara komitejas spiestuvēs Pēterburgā un citur Krievijā. 1920 pēc atgriešanās Latvijā spiestuves  tehniskais vadītājs.   1928–1940  apgāda „Zelta Grauds” dibinātājs un vadītājs.  1940 VAPP darbinieks. Pēc otrā pasaules kara Latvijas Valsts izdevniecības ražošanas daļas vadītājs un vecākais tehniskais redaktors. 

Apgāds „Zelta Grauds” darbojies Rīgā Tērbatas ielā 16/18 1928–1940,  laidis klajā ap 100 grāmatu, gk. daiļliteratūru. Iecienītāko autoru lokā bija arī kreisās ievirzes rakstnieki. Vairāk izdotie autori: Vilis Lesiņš, Edvīns Mednis, Kārlis Eliāss, Kārlis Fimbers, Indriķis Lēmanis, Andrejs Upīts, Aleksandrs Čaks, Andrejs Kurcijs. Izdevis Ivandes Kaijas „Kopotos rakstus” (10 sēj. 1928), kā arī Kultūras fonda godalgotus darbus, piemēram, P. Rozīša stāstu krājumu „Skaidas” (1935). Mazāks īpatsvars   daiļliteratūras tulkojumiem (V. Igo, C. S. Forestera, Omara Haijama, M. Gorkija darbi). Apgādā iznākuši arī vairāki populārzinātniskās un praktiskās literatūras izdevumi.  Vairākums grāmatu iespiestas Armijas spiestuvē. Daļai izdevumu oriģinālu māksliniecisko apdari veidojuši pazīstami latviešu mākslinieki S. Vidbergs, J. Tīdemanis, K. Krauze, N. Strunke, R. Suta, J. Zeberiņš, I. Erlahs, F. Milts, V. Irklis u. c. Latviešu grāmatu mākslas klasiskajā mantojumā iegājusi A. Čaka „Poēma par ormani” (1930) ar R. Sutas grafisko apdari un „Umur–kumurs” (1932) ar N. Strunkes autolitogrāfijām un spalvas  zīmējumiem.

Lit. : Karulis K. Miris Augusts Pētersons. Literatūra un Māksla, 1966, 7. maijā.

Portr. LAB datu bāzē.

L. L.

Datubāzes saturs izstrādāts LNB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļā Lilijas Limanes vadībā.

Biogrāfiju autori: Ināra Klekere, Lilija Limane, Viesturs Zanders.

Elektroniskās versijas autors Andis Roze.